Croeso i wefan Capel Y Bedyddwyr Ebenezer Yr Wyddgrug! Er mae drwy gyfrwng y saesneg mae’r gwasanaethau a’r gweithgareddau, mae dipyn ohonom yn Gymru cymraeg a dipyn mwy yn dysgu cymraeg.

Mae’n bleser cael gwasanaethu’n cymuned a bod yn rhan o gymuned cymraeg Yr Wyddgrug yn ogystal a chymuned ehangach y cylch. Os ydych am wybod mwy am obaith efengyl Iesu Grist fysai’n hyfryd eich croesawu i Gapel Ebenezer!

Cysylltwch a ni am fwy o wybodaeth.